Buitenplaatsen

Sluiten

De Vechtstreek is beroemd om zijn buitenplaatsen. In de 17e en 18e eeuw verrezen er ruim tweehonderd aan de oevers van de Vecht, vooral tussen Maarssen en Vreeland. In de Gouden Eeuw investeerden snel rijk geworden Amsterdammers hun geld in Noord-Hollandse droogmakerijen en in dakpan- en steenfabrieken langs de Vecht. Ook de landerijen achter de boerderijen aan de rivier vormden een geliefd beleggingsobject. 

De nieuwe rijken verbouwden de boerderijen tot buitenhuis of stichtten nieuwe buitenplaatsen. Al gauw ging men de zomers in de Vechtstreek doorbrengen om te genieten van het landleven en de frisse buitenlucht. Elke zomer werd hun hele hebben en houden vanuit de stad per trekschuit over de Vecht naar de buitens vervoerd. De prachtige tuinen werden een statussymbool. Veel voorkomende bijgebouwen waren een oranjerie, een koetshuis, een stal en een theekoepel. 

Tussen 1780 en 1830 werden veel buitenplaatsen als gevolg van de economische malaise gesloopt of omgevormd tot fabriek. Gelukkig zijn er nog tientallen bewaard gebleven, die voor een groot deel de charme van de Vechtstreek bepalen. 

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.