Gevecht met het water

Sluiten

De Vecht trad in vroeger eeuwen regelmatig buiten haar oevers. Dit gebeurde bij hoogwater in de Zuiderzee, wanneer de Grote Zeesluis bij Muiden geen rivierwater meer kon lozen. De laatste grote overstroming was in november 1928. Bij een zware noordwesterstorm werd het water van de Noordzee de Zuiderzee ingeblazen. Het rivierwater kon niet worden afgevoerd terwijl het peil steeg door hevige regenval. De oevers van de Vecht stroomden over en in de dorpen langs de Vecht ontstond ernstige wateroverlast. In Nigtevecht, Loenen, Nieuwersluis, Breukelen, Maarssen en Oud-Zuilen was er schade aan huizen, straten, riolen en landerijen.

Na de overstroming van 1928 drongen particulieren en burgemeesters bij de provincies aan op maatregelen. Zij wezen de optie van dijkverhoging nadrukkelijk af: die zou ten kosten gaan van de schoonheid van de Vechtstreek, en bovendien stonden vele huizen buitendijks. Het probleem werd daarom bij de bron aangepakt: in Muiden. In 1930 werd daar een Stoomgemaal gebouwd waarmee ook bij hoog water geloosd kon worden. In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten met de Afsluitdijk en was het gevaar definitief geweken.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.