Het nieuwe Slot

Sluiten

Sind de bouw in de vroege zestiende eeuw was Slot Zuylen zo'n twee eeuwen vrijwel onveranderd gebleven. Dankzij goede contacten bleef het Slot gespaard in het rampjaar 1672, toen menig ander kasteel door de Fransen werd verwoest. In 1752 gaf Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken opdracht tot een ingrijpende verbouwing aan de Franse architect Jacob Marot. Volgens de mode van zijn tijd moest de middeleeuwse burcht een buitenverblijf in Franse stijl worden.

Het slot kreeg een U-vorm: de weermuur werd gesloopt en de bijbehorende gracht deels gedempt, waardoor de binnenplaats een voorplein werd. Om een symmetrisch geheel te bereiken werd er een linkervleugel bijgebouwd. Via een nieuwe ingang op de begane grond bereikte men de hoofdverdieping over één van de marmeren trappen. Door aanbouw van een galerij hoefde men niet meer door de ene kamer naar de andere. Na de verbouwing in 1752 zijn er geen grote bouwkundige wijzigingen meer aangebracht.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.