Kanaal en industrie

Sluiten

De Keulse Vaart, de oude vaarroute van Amsterdam naar het Rijngebied, voerde onder meer over de Vecht en de Utrechts Stadsbuitengracht. Er waren talloze obstakels: 31 bruggen, 7 sluizen en vele bochten. Daarnaast was het door alle watertollen, sluis-, brug- en havengelden een kostbaar traject. Schippers kenden het gezegde: Die varen wil op de Vecht, legge zijn beurs maar op de plecht.

Eind 19e eeuw werd duidelijk dat de oude vaarweg niet meer voldeed en aangepast moest worden aan grotere en dieper liggende schepen. De besluitvorming duurde lang, maar in 1881 viel het besluit om de vaarroute van Amsterdam naar de Merwede — zoals de Rijn bij Gorinchem heet — te moderniseren. In een periode van 10 jaar werd een rechte streep door het landschap gegraven: het Merwedekanaal. Het zou in de 20e eeuw onderdeel van het Amsterdam-Rijn Kanaal worden; het werd toen ook verbreed en verdiept.

De aanleg van het kanaal had grote gevolgen voor het landschap en de bewoners van de Vechtstreek. Het doorsneed oude landschappelijke structuren en wegen. Loenen en Loenersloot werden van elkaar gescheiden. 

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.