Kasteelheer Van Tuyll

Sluiten

Begin zeventiende eeuw kocht Adam van Lockhorst, de zoon van een welgestelde Amsterdamse papierhandelaar, Slot Zuylen met bijbehorende landerijen voor 106.000 gulden van de Amsterdamse koopman Caspar Quinget. Van Lockhorst gebruikte het kasteel als buitenverblijf, waarmee hij zijn adellijke afkomst wilde benadrukken.

Toen Van Lockhorst in 1656 stierf was zijn kleindochter Anna Elisabeth van Reede de erfgenaam. Ze was pas vier jaar oud. Haar moeder was overleden en haar vader was hertrouwd met zijn nicht, die een zoon had uit een vorig huwelijk: Hendrik Jacob van Tuyll van Serooskerken. Men hield de bezittingen en het vermogen graag in de familie, dus toen Anna Elisabeth dertien was trouwde zij met haar neef en stiefbroer Hendrik Jacob. Door dit huwelijk in 1665 kwam het slot in handen van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken, wat tot 1951 zo bleef.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.