Nieuwe Hollandse Waterlinie

Sluiten

Door bij een militaire dreiging een groot gebied onder water te zetten konden vijandelijke legers worden tegengehouden, zo was in het Rampjaar 1672 gebleken. De oude Waterlinie belemmerde toen de Franse soldaten door te stoten naar de Hollandse steden. Utrecht viel echter buiten de verdedigingslinie en werd toen wel bezet.

Cornelis Krayenhoff, directeur der Hollandse Fortificatiën, pleitte eind 18e eeuw voor het verleggen van de Waterlinie in oostelijke richting, zodat ook de stad Utrecht er binnen zou vallen. In 1815 besloot koning Willem I tot de aanleg van deze Nieuw Hollandse Waterlinie. De realisatie van alle benodigde waterbouwkundige werken en forten — ter verdediging daarvan — nam meer dan 50 jaar in beslag. De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormde een 85 kilometer lang lint van zo’n 4 kilometer breed dat de Zuiderzee met de Biesbosch verbond.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie liep door het Land van Zuylen, waar ook enkele forten verrezen. Bij Fort aan de Klop, via de Nedereindsche Vaart in Oud-Zuilen en in Maarsseveen kon het water van de Vecht worden ingelaten. Bij een inundatie (het onder water laten lopen) bleef er slechts een smalle strook land over tussen de Vecht en de kilometers brede inundatieplassen. Dat gebeurde driemaal daadwerkelijk. Bij de Frans-Duitse Oorlog van 1870 en tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de dreiging afgewend — al was dat niet te danken aan de Waterlinie. Bij de mobilisatie van 1939 bleek de Waterlinie achterhaald door Duitse vliegtuigen.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.