Ontstaan

Sluiten

Van oudsher overheerste de Vecht het moerassige landschap van Noord-West Utrecht. Toen rond 1250 het eerste kasteel in Zuilen verrees — niet meer dan een donjon, een vierkante woontoren — was het omringende 'Land van Zuylen' vlak, weids, groen en waterrijk. Het landschap was in de voorgaande eeuwen ingrijpend veranderd. De Duitse Keizer had de grond in leen gegeven aan de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland. Zij waren verantwoordelijk voor de Grote Ontginning: rond 1300 waren de veenmoerassen van Holland en Utrecht veranderd in landbouwgebieden. 

Zompige veengronden hadden plaatsgemaakt voor grazige weiden op smalle stroken grond, begrensd door talloze sloten. Men woonde in kleine dorpen langs de rivier en in boerderijen verspreid door het land. Verderop aan de Vecht lag de stad Utrecht, strak begrensd door de stadsmuren die vanaf 1122 waren gebouwd.

De meeste Utrechtse kastelen verrezen tussen 1250 en 1350 op strategische plekken langs rivieren, zoals in Zuilen bij een oversteekplaats in de Vecht. De kastelen — oorspronkelijk simpele stenen woontorens — dienden ter verdediging en als symbool van status en macht. Ze waren in het bezit van bisschoppen of adellijke geslachten.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.