Rampjaar

Sluiten

"Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". Zo wordt het rampjaar 1672 vaak omschreven. Frankrijk, Engeland en enkele Duitse bisdommen verklaarden de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de oorlog. Die werd niet alleen op zee uitgevochten, ook werden de oostelijke provincies en Utrecht in korte tijd bezet. De Hollandse Waterlinie zorgde ervoor dat de Hollandse steden buiten schot bleven.

Binnen de Republiek zelf vond een machtsstrijd plaats tussen Staatsgezinden en Oranjegezinden. De laatsten steunden Willem III als kapitein-generaal en later Stadhouder, waarmee een eind kwam aan het stadhouderloze tijdperk. De afgezette raadspensionaris Johan de Witt fungeerde als zondebok voor het Rampjaar. In augustus 1672 werden hij en zijn broer Cornelis door een woedende volksmassa vermoord.

Veel kastelen langs de Vecht werden tijdens het Rampjaar geheel of gedeeltelijk verwoest door Franse soldaten, zoals Gunterstein en Nijenrode in Breukelen en het Slot te Maarssen. Slot Zuylen ontsprong de dans. Had de kasteelheer misschien afspraken gemaakt met de Fransen? Zo had Joan Huydecoper in Maarssen een financiële deal gesloten met de Franse bevelhebber waardoor Goudestein gespaard bleef.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.