Tweede Wereldoorlog

Sluiten

Ondanks de Duitse dreiging hoopte Nederland in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog nog neutraal te blijven. Dit bleek onhoudbaar; leger en marine werden in korte tijd in staat van paraatheid gebracht. Ook de Vechtstreek werd op de oorlog voorbereid. In Breukelen bijvoorbeeld waren in augustus 1939 maar liefst 1400 reservisten ingekwartierd. De Nieuwe Hollandse Waterlinie diende aanvankelijk als hoofdverdedigingslinie, maar ook de Grebbelinie (van Rhenen naar het IJsselmeer) werd versterkt. 

Op 10 mei kwamen de Duitsers: het verhaal gaat dat het vliegtuiggeronk in de vroege ochtend door nog slaperige Zuilenaren werd verward met het geluid van rammelende melkbussen en zagende vaders. Na de korte maar hevige slag bij de Grebbeberg trokken de Duitsers op 15 mei 1940 Utrecht binnen. 

Als snel leek het leven weer zijn normale loop te nemen en veel vluchtelingen en evacuees keerden terug naar huis. Langzaam drukten de Duitsers echter een steeds grotere stempel op het dagelijkse leven. Vanaf november 1940 werden er anti-Joodse maatregelen genomen. Mensen moesten onderduiken, er was een constante dreiging van razzia’s en de NSB lag overal op de loer. Er ontstonden brandstof- en voedseltekorten. Slot Zuylen en zijn bewoners hebben in deze periode zo veel mogelijk zorg en huisvesting geboden aan onderduikers en andere hulpbehoevenden.

Welkom in het Land van Zuylen

De geschiedenis van Slot Zuylen is nauw verweven met haar omgeving. Ooit lag het Slot middenin het weidse land, ver van de stad Utrecht. Nu ligt het ingeklemd tussen de huizen, de wegen en het water. Hier kunt u zien en ontdekken hoe dat in de loop van de eeuwen is gebeurd.

Aan de hand van de thema’s links op uw scherm kunt u verschillende tijdsperiodes verkennen. Op de historische kaarten staan bijzondere plekken gemarkeerd, die een geschiedenis of een verhaal over die periode herbergen.